Recent content by nguyễn thanh lam

  1. nguyễn thanh lam

    Bài hát mười nhớ

    bài hát quan họ Bắc Ninh ý bạn, nhạc của bài mười nhớ, nhưng lời hát về 5 điều bác dạy bạn biết giúp mk dk ko ạ
  2. nguyễn thanh lam

    Bài hát mười nhớ

    anh chị cho em hỏi lời khác của bài hát mười nhớ như thế nào ạ lời bài hát về Bác Hồ ạ, ai biết giúp em
Top