N

Profile posts Postings Giới thiệu

  • Đã một thời làm nhánh cỏ mong manh
    Sống vô danh trên đoạn đường đầy gió
    Ai mang chút tình yêu qua lối nhỏ
    Vương vào hồn nhánh cỏ một niềm tin - Forever Mylove
  • Loading…
  • Loading…
Top