Recent content by quynhnguyenbn

  1. Q

    Tuyển dụng Việc làm thêm cho anh chị e nhà mình nhé:))

    hjx t cũng hok rõ lắm. nhưng nếu như lần trước t cũng làm cho 1 chỗ. ngta cũng bảo thử việc trước.nhưng chi tiêu ngta đưa ra khó lắm. như lần đấy của t là trong 5 ngày phải có 10 khách hàng phản hồi lại (tức là đến cty mua hàng ý)hjx. nhưng thường thì mình đăng bnhiu bài báo, gửi bao nhiêu tờ...
Top