Search results

 1. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt-19h30 tối thứ 6 (10/5)

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 10/05/2013. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 35 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Cách đường Đại Cồ Việt 100 mét) + Nội dung:Ôn lại bài hát: Tay tiên chuốc chén...
 2. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt thứ 6, ngày 22/03/2013

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 22/03/2013. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần đường Đại Cồ Việt) CLB trân trọng kính mời các Bác, các anh chị và các bạn...
 3. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt-Thứ 5,ngày 29/11

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 5, ngày 29/11/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Cách đường Đại Cồ Việt 100mét) CLB trân trọng kính mời các Bác, các anh chị và...
 4. T

  CLB Quan Ho Kinh Bac sinh hoat thứ 5, ngày 18/10/2012.

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 5, ngày 18/10/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Cách đường Đại Cồ Việt 100mét) CLB trân trọng kính mời các Bác, các anh chị và...
 5. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt thứ 5, ngày 11/10/2012

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 5, ngày 11/10/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Cách đường Đại Cồ Việt 100mét) CLB trân trọng kính mời các Bác, các anh chị và...
 6. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt thứ 5, ngày 04/10/2012

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 5, ngày 04/10/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Cách đường Đại Cồ Việt 100 mét) CLB trân trọng kính mời các Bác, các anh chị và...
 7. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt thứ 6, ngày 28/09/2012

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 28/09/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần đường Đại Cồ Việt) CLB trân trọng kính mời các Bác, các anh chị và các bạn...
 8. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt,thứ 5, ngày 14/06/2012

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 5, ngày 14/06/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Chuẩn bị cho chuyến đi về Bắc Ninh, thăm các di...
 9. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt,thứ 5, ngày 07/06/2012

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 5, ngày 07/06/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Học bài mới. CLB trân trọng kính mời các Bác...
 10. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt,thứ 5, ngày 31/05/2012

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 5, ngày 31/05/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Ôn lại các bài đã học và chuẩn bị cho chuyến đi...
 11. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt,thứ 6, ngày 11/05/2012

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 11/05/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân trọng kính mời...
 12. T

  CLB Quan Họ sinh hoạt,thứ 6, ngày 20/04/2012.

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 20/04/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân trọng kính mời...
 13. T

  Thứ 6,13/04/2012 CLB Quan Họ sinh hoạt

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 13/04/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân trọng kính mời...
 14. T

  Thứ 6,30/03/2012 CLB Quan Họ sinh hoạt

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 30/03/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân trọng kính mời...
 15. T

  23/03_Thứ 6_CLB Quan Họ sinh hoạt

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: CLB Quan Họ Kinh Bắc tổ chức sinh hoạt + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 23/03/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân trọng kính mời...
 16. T

  CLB Quan họ Kinh Bắc sinh hoạt tối thứ 6 (16/3/2012)

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: Tuần này CLB Quan Họ Kinh Bắc sinh hoạt. + Thời gian: 19h30 thứ 6, ngày 16/3/2012. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82 phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội (Gần bến xe 31) + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân trọng kính...
 17. T

  CLB Quan Họ Kinh Bắc sinh hoạt tối CN (16/10)

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: Tuần này CLB Quan Họ Kinh Bắc sinh hoạt. + Thời gian: 19h30 Chủ nhật, ngày 16/10/2011. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82, đường Trần Đại Nghĩa (Gần bến xe buýt 31), Hai Bà Trưng, Hà Nội. + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân...
 18. T

  CLB Quan Họ Kinh Bắc sinh hoạt tối CN (09/10)

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: Tuần này CLB Quan Họ Kinh Bắc sinh hoạt. + Thời gian: 19h30 Chủ nhật, ngày 09/10/2011. + Địa điểm : Nhà bác Thanh, số 82, đường Trần Đại Nghĩa (Gần bến xe buýt 31), Hai Bà Trưng, Hà Nội. + Nội dung: Ôn lại các bài đã học. CLB trân...
 19. T

  CLB Quan Họ Kinh Bắc hoãn sinh hoạt tối thứ 6 (30/9)

  Do diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 đang tiến vào biển đông, đến thứ 6 và thứ 7 có thể sẽ đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn tại khắp các tỉnh miền Bắc. Vì vậy, CLB quan họ thông báo hoãn buổi sinh hoạt của câu lạc bộ vào tối thứ 6 tuần này. Rất mong các bác, các bạn thành viên thông cảm...
 20. T

  CLB Quan Họ Kinh Bắc sinh hoạt tối thứ 6 (30/9)

  Hội Đồng Hương Sinh Viên Kinh Bắc CLB Quan Họ thông báo: Tuần này CLB Quan Họ Kinh Bắc sinh hoạt. + Thời gian: 19h30 Thứ 6, ngày 30/09/2011. + Địa điểm : Tầng 2 nhà ăn Bách Khoa A1-5, số 15A, phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. + Nội dung: Học bài mới. CLB trân trọng kính mời các...
Top