Search results

  1. C

    Thông báo tuyển thành viên của clb Đá cầu Hồi Quan

    Chào các bạn Xin giới thiệu 1 chút: Clb Đá cầu Hồi Quan sinh hoạt và tập luyện tại sân đình làng Hồi Quan - Tương Giang - Từ Sơn - BN. Clb hiện có hơn 10 thành viên sinh hoạt vào các buổi chiều hàng ngày từ 5h30 - đến bao giờ mỏi chân thì nghỉ Với mong muốn xây dựng một sân chơi thể thao...
Top