Đám cƯỚi kinh bẮc trong trí nhỚ cỦa ngƯỜi lỚn tuỔi

Các bạn đồng hương yêu quý , nghề DL giúp cho tôi có thể đi nhiều nơi và tìm hiểu được văn hóa ở mỗi nơi khi tôi có dịp dãn đoàn khách DL đi qua . Trong một lần tình cờ gặp một bác lớn tuổi đã sống xa quê hương Bắc Ninh lâu ngày ( khoảng 35 năm ) nhưng bác vẫn kể cho tôi nghe những tập tục nét riêng của miền quê Bắc Ninh nhân đây tôi xin mạn phép được giới thiệu nét tập tục cưới trong văn hóa của quê hương Bắc Ninh.
Tục lễ cưới xin xưa còn lưu giữ đến ngày nay ở Kinh Bắc. Nhũng gia đình nông thôn thuần phác , khi tổ chúc đám cuói cho con vẫn giữ đúng những nền nếp xưa của ông cha để lại . Ngày xửa ngày xưa một đám cuói qua rất nhiều " công đoạn " , ví dụ nhu : dam hỏi , sêu, thách cuói , lễ tơ hồng, đua dâu, giao duyên , lại mặt hoặc còn có cac tục trẻ em giăng dây xin tiền đám cuói , tục cô dâu đi đuòng cài kim vào áo choàng để trấn áp nhũng ai độc mồm độc miệng , tục về nhà chồng buóc qua chậu than hồng. Tục mẹ chồng tránh mặt con dâu về nhà chồng. Tục cô dâu cài kim đêm hợp hôn để tránh chồng bị bệnh đột tủ trên bụng vợ ( nếu chồng lúc quá sung suóng khi phóng tinh trùng vào âm hộ vợ mà bị chết bất ngờ trên bụng vợ. Thì vợ bình tĩnh ôm chặt lấy chổng không đuọc hất xuống , lấy kim châm vào xuong cụt , lặn máu ra , không xấu hổ phải kêu la thât to để nhà chồng đến cấp cúu). Trong lịch sử có nhiều cuộc hôn nhân đời Lý cách ssây gần 1000 năm nguòi Kinh Bắc đã làm đảo lộn thiên hạ , ví dụ khi Lý Chiêu Hoàng ( Kinh Bắc ) nhuòng ngôi cho chổng mình dòng dõi nhà Trần. Nhà Trần gả công chua cho Chiêm Thành để Đại Việt mở mang bờ cõi để có châu ô châu Rí ( Bình Trị Thiên ngày nay ). .
 

satthugiaumat

Văn hóa Kinh Bắc
Staff member
Các bạn đồng hương yêu quý , nghề DL giúp cho tôi có thể đi nhiều nơi và tìm hiểu được văn hóa ở mỗi nơi khi tôi có dịp dãn đoàn khách DL đi qua . Trong một lần tình cờ gặp một bác lớn tuổi đã sống xa quê hương Bắc Ninh lâu ngày ( khoảng 35 năm ) nhưng bác vẫn kể cho tôi nghe những tập tục nét riêng của miền quê Bắc Ninh nhân đây tôi xin mạn phép được giới thiệu nét tập tục cưới trong văn hóa của quê hương Bắc Ninh.
Tục lễ cưới xin xưa còn lưu giữ đến ngày nay ở Kinh Bắc. Nhũng gia đình nông thôn thuần phác , khi tổ chúc đám cuói cho con vẫn giữ đúng những nền nếp xưa của ông cha để lại . Ngày xửa ngày xưa một đám cuói qua rất nhiều " công đoạn " , ví dụ nhu : dam hỏi , sêu, thách cuói , lễ tơ hồng, đua dâu, giao duyên , lại mặt hoặc còn có cac tục trẻ em giăng dây xin tiền đám cuói , tục cô dâu đi đuòng cài kim vào áo choàng để trấn áp nhũng ai độc mồm độc miệng , tục về nhà chồng buóc qua chậu than hồng. Tục mẹ chồng tránh mặt con dâu về nhà chồng. Tục cô dâu cài kim đêm hợp hôn để tránh chồng bị bệnh đột tủ trên bụng vợ ( nếu chồng lúc quá sung suóng khi phóng tinh trùng vào âm hộ vợ mà bị chết bất ngờ trên bụng vợ. Thì vợ bình tĩnh ôm chặt lấy chổng không đuọc hất xuống , lấy kim châm vào xuong cụt , lặn máu ra , không xấu hổ phải kêu la thât to để nhà chồng đến cấp cúu). Trong lịch sử có nhiều cuộc hôn nhân đời Lý cách ssây gần 1000 năm nguòi Kinh Bắc đã làm đảo lộn thiên hạ , ví dụ khi Lý Chiêu Hoàng ( Kinh Bắc ) nhuòng ngôi cho chổng mình dòng dõi nhà Trần. Nhà Trần gả công chua cho Chiêm Thành để Đại Việt mở mang bờ cõi để có châu ô châu Rí ( Bình Trị Thiên ngày nay ). .

Bây giờ đâu còn giữ được những phong cách như ngày xưa nữa nhìn thấy đấy nhưng biết làm thế nào được bây giờ
 
Top