English in Use collection- Ebook + Cd Room

famille

Mẫu giáo
Đây là bộ sách học Ngữ pháp đầy đủ của Cambridge nổi tiếng. Bộ sách bao gồm:
*Books:
English Vocabulary in Use Elementary
English Vocabulary in Use Pre-intermediate & Intermediate
English Vocabulary in Use Upper-intermediate & Advanced
Test Your English Vocabulary in Use Pre-intermediate & Intermediate
Test Your English Vocabulary in Use Upper-intermediate & Advanced
Business Vocabulary in Use Elementary
Business Vocabulary in Use Intermediate
Business Vocabulary in Use Advanced
Test Your Business Vocabulary in Use
English Collocations in Use
English Phrasal Verbs in Use

Link:
http://mega.1280.com/file/I09G5R
http://mega.1280.com/file/Y15FHN
http://mega.1280.com/file/OKVQEA
http://mega.1280.com/file/2ZOTYX
http://mega.1280.com/file/002MTT
http://mega.1280.com/file/W7FCJ7
http://mega.1280.com/file/U1Q6QC
http://mega.1280.com/file/JEVMZ3
http://mega.1280.com/file/98MTLT/
 

HaNguyen

Administrator
Staff member
Link 1280 down thích thật :D. E có tài liệu tiếng anh gì dạng prc ko share anh em lun đi :)
 

famille

Mẫu giáo
Em ko dùng các phần mềm di động để đọc file prc lắm
Nên ko có ạ :)
 
Top