Kho sách nói miễn phí

lovely destiny

<font color=red><b>Thủ Quỹ Hội </b></font>
Staff member
Có thêm 1 cách đọc sách đỡ mỏi mắt :D ! mà ko có thấy phần download về nhi?
Giọng đọc cũng được nhưng nghe vẫn ko hay bằng bạn mình hii! Làm thế nào xin được 1 suất ghi âm sách ko nhỉ?
 

girl like action

Mẫu giáo
nghe mấy bạn miền Nam này đọc nhanh và không truyền cảm lắm! Đọc như là để xong ấy, nhưng mờ cũng hay thật, từ nay buổi trưa mình sẽ tranh thủ nghe sách nói mới được. Hí hí! Chả biết nghe xong thì ngủ lúc nào rùi ấy chứ.
 
Top