Tại sao đường tam tạng chọn bạch mã?

bkadh2010

Mẫu giáo
Trước khi lên đường đi thỉnh kinh. Nhà vua đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho đường tăng.
Bỗng nhiên đường tăng sửng sốt:" đai ka! con bò Lambor cua em đâu. Sao lại cho em cái con bạch mã Ferrari cùi thế kia."
Nhà vua vội vàng đáp:” Đệ ko hiểu rồi. Bây giờ ai còn cưỡi bò nữa. Mà con Ferrari kia là đời mới nhất đấy. Hơn nữa, đệ đi Lambor thì ko hợp. Bò mà nhìn thấy áo cà sa có mà húc đệ lòi ruột”
Đường tăng gật gù: “ Bác nói chí phải. Thôi vậy”
Nhà vua nghĩ thầm “ may mà mình nhanh miệng. Thằng này là hòa thượng mà chơi sang. nó mà đòi Lambor thì lấy tiền đâu”
 
Related threads
Top