lovely destiny

Đọc sách,đi dạo,picnic,thiên văn,nghe nhạc giao hưởng tr
Đến từ
Bắc Ninh
Occupation
Student

Contact

Yahoo! Messenger
mi.sa60

Chữ ký

:662:Hội Đồng Hương sinh viên Kinh Bắc tại Hà Nội - KBS:cuoisunrang:
Yahoo: sandysam60:cheer:
Email: nghiemduyen@svkinhbac.com
Phone: 01649.555.079
Love to be loved!

Following

Danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top