Các bài hát quan hỌ lỜi mỚi!!!!

shichika

Mẫu giáo
#1

tinhcoi

Administrator
Staff member
#2
Hay lắm em ah.
Mình Up lên đây cho tiện, bạn nào thích nghe thì có thể nghe luôn nè:

1.Đường về quê Bác (Theo điệu vào chùa)

Thể hiện: Thanh Nhàn

[AUDIO]http://nhac.quanhobacninh.vn/quanhobacninh.vn/loimoi/duongvequebac_thanhnhan.wma[/AUDIO]
Download

2.Đẹp tình quê hương (Theo điệu: Chia rẽ đôi nơi)
Thể hiện:Tốp nữ

[AUDIO]http://nhac.quanhobacninh.vn/quanhobacninh.vn/loimoi/deptinhquehuong_topnu.wma[/AUDIO]
Download

3.Quê hương nghĩa nặng tình sâu (Theo điệu: Hoa thơm bướm lượn)
Thể hiện: Thu Huyền

[AUDIO]http://nhac.quanhobacninh.vn/quanhobacninh.vn/loimoi/quehuongnghianangtinhsau_thuhuyen.wma[/AUDIO]
Download

4. Câu hát dân người (Theo điệu:Mười nhớ)
Thể hiện: Thanh Nhàn

[AUDIO]http://nhac.quanhobacninh.vn/quanhobacninh.vn/loimoi/cauhatdangnguoi_thanhnhan.wma[/AUDIO]
Download

Bạn nào rảnh chép lời lên cho người với !:D
 

kim 5+

Mẫu giáo
#3
cho em Comment chút xíu
Chị Thu Huyền này hát dân ca quan họ không hay, chị í chỉ quanh quẩn mỗi bài "Hoa thơm bướm lượn" hoặc những bài dựa theo bài HTBL :((
 
Top