Cách đưa Flash lên Forum KBS :D

mẬp

<marquee><font color="red"><b>—•♥ Love |͇̿♥͇̿| Nov
Staff member
#1

Rất đơn giản
Các bạn nhìn theo hình vẽ nhé[FLASH]http://www.hixhix.ac/arcade/electricman2.swf[/FLASH]
 

mẬp

<marquee><font color="red"><b>—•♥ Love |͇̿♥͇̿| Nov
Staff member
#2
Update phiên bản vb4 ;)
 
Top