help me nào các bạn !

1st-Vn

Mẫu giáo
#1
các bạn ơi ! Mình không tin vào câu nói " không có điều gì là tuyệt đối !" các bạn vào thảo luận cái nào !
 

lovely destiny

<font color=red><b>Thủ Quỹ Hội </b></font>
Staff member
#2
1 lời khuyên nhỏ: Tìm đọc thuyết tương đối cho mọi người
Chẳng có sự tuyệt đối trong bất kỳ cái mà người ta gọi là tuyệt đối. Suy cho cùng sự tuyệt đối cũng là tương đối của một điều nào đó!!!
 

mystery_bk

Mẫu giáo
#3
Cái này là chắc chắn rồi, mọi sự việc trên đời này chỉ là tương đối, ví như một chiếc gương phẳng, có thể bạn nhìn vào nó thì thấy phẳng, ko có lồi lõm gì nhưng nó lại không phải là như vậy :)
 
Top