Hướng dẫn cách Join phim (.001 and _a) với File Splitter and Joiner.

rock_am

<B><font color="red">~ Đầy Tớ Nhân Dân ~</B></font
Staff member
#1

Hoặc khi cài đặt xong sw.Chương trình sẽ tự mặc định trong tác vụ Chuột phải.
Khi hoàn thành download các phim có đuôi 00*.
Các bạn chỉ cần nháy chuột phải vào file 001 *file này sẽ có biểu tượng của spliter and joiner* và chọn Join.


Link download FSJ setup

Code:
http://www.mediafire.com/?lzjejzommnt
 
Top