Nhất quế nhị lan

thanhbien0801

<font color="red"><b>Phó CT HĐH SV Kinh Bắc<br/>Ch
#1

Nhất quế nhị lan Dân ca Quan họ cổ
Sưu tầm: Hữu Duy

Nhất quế nhị lan chứ nhất í xinh í i. Nhất sinh nhất lịch í i í i ì í ì í khôn ngoan. Khôn ngoan có trăm à chiều, ai chả nâng niu í i i ì.
Người khôn ai chả nâng niu chứ hoa thơm í i, hoa thơm ai chả i í i ì í ì í chắt chiu, chắt chiu trên cành, là thú hữu tình ì í i.
Cho hay i là thú hữu tình chứ vì hoa í i, vì hoa nên phải i í i ì í ì í lánh mình, lánh mình chứ tìm hoa, cho trọn một bề ì í i.
Yêu nhau cho trọn một bề chứ nay lần, nay lần mai lữa i í i ì í ì í kẻ chê, kẻ chê chứ người cười, xin chớ đốn chồi ì í i.
Trồng cây xin chớ đốn chồi chứ yêu em í i, yêu em xin chớ i í i ì í ì í đứng ngồi, đứng ngồi chứ với ai, xuân bất tái lai í i i ì.


Lời thơ:
Nhất quế nhị lan.
Nhất xinh, nhất lịch khôn ngoan trăm chiều.
Người khôn ai chả nâng niu,
Hoa thơm ai chả chắt chiu trên cành.
Cho hay là thú hữu tình,
Vì hoa nên phải lánh mình tìm hoa.
Yêu nhau cho trọn một bề,
Nay lần, mai lữa kẻ chê người cười.
Trồng cây xin chớ đốn chồi,
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai.
Xuân bất tái lai.
 

kem_ngoc

Mẫu giáo
#3
e chả hát đc bài này , hát như hát thầm ý ;)) chả nghe thấy gì lun
 
Top