The Fragrant Pharmacy Spirit Music(Phương hương liệu pháp tâm linh âm nhạc)

redneval

Mẫu giáo
#1
Giới thiệu với mọi người bộ album mình rất yêu thích. Hiện giờ mình mới chỉ có 6 album trong tổng số 10 album trọn bộ. Mình sẽ cố gắng sưu tầm và post lên chia sẻ với các bạn yêu thích nhạc New Age giống mình.
Cheers!


The Fragrant Pharmacy Spirit Music I - Lavender (薰衣草)


| APE+CUE (292 MB) | New Age | 2004 |

Tracklist:
01.白色迷迭香 The white rosemary sea
Bạch sắc mê điệt hương

02.花坊 The flower shop
Hoa phường

03.迷迭香之恋 Rosemary love
Mê điệt hương chi luyến

04.情人香、迷迭海 The charming smell Rosemary sea
Tình nhân hương , mê điệt hải

05.迷迭美人香 The smell of rosemary
Mê điệt mỹ nhân hương

06.淡香浓情 The light smell and strong love
Đạm hương nùng tình

07.白色情人节 The white valentine
Bạch sắc tình nhân tiết

08.迷迭香之颂 The song of Rosemary
Mê điệt hương chi tụng

09.法国情、香草心 The france love and herbs heart
Pháp quốc tình , hương thảo tâm

10.迷迭味、人间情 Rosemary smrll human heart
Mê điệt vị , nhân giản tình


Code:
http://www.mediafire.com/?jmeuddnxqej
http://www.mediafire.com/?dmidznmhinz
http://www.mediafire.com/?wtzm2kizem0
 

redneval

Mẫu giáo
#2
The Fragrant Pharmacy Spirit Music II - Rosemary

| APE+CUE (331 MB) | New Age | 2004 |

Tracklist:
1. Lãng mạn mân côi

2. Thiên không chi mộng -- mân côi hải

3. Mê luyến đích mân côi hương

4. Hằng hà đích vũ khúc

5. Đại cát lĩnh mân côi hoa hương

6. Lạp khắc đạt đích tịnh thổ

7. Huýnh phán mân côi viên

8. Hạ dạ ni nam hoa hương

Code:
http://www.mediafire.com/?mwynntyyohj
http://www.mediafire.com/?hxoenog5y5z
http://www.mediafire.com/?iywnzygmgzl
http://www.mediafire.com/?rigmwrxoizv
 

redneval

Mẫu giáo
#3
The Fragrant Pharmacy Spirit Music III - Rose (玫瑰花)


| APE+CUE (297 MB) | New Age | 2004 |​

Tracklist:
01.浪漫玫瑰 Lãng mạn mân côi
làng màn méi gui
02.天空之梦--玫瑰海 Thiên không chi mộng -- mân côi hải
tian kong zhi mèng -- méi gui hăi
03.迷恋的玫瑰香 Mê luyến đích mân côi hương
mí liàn de méi gui xiang
04.恒河的舞曲 Hằng hà đích vũ khúc
héng hé de wŭ qu
05.大吉岭玫瑰花香 Đại cát lĩnh mân côi hoa hương
dà jí lĭng méi gui hua xiang
06.拉克达的净土 Lạp khắc đạt đích tịnh thổ
la kè dá de jìng tŭ
07.迥盼玫瑰园 Huýnh phán mân côi viên
jiǒng pàn méi gui yuán
08.夏夜呢喃花香 Hạ dạ ni nam hoa hương
xià yè ne nán hua xiang

Code:
http://www.mediafire.com/?zfmneombotz
http://www.mediafire.com/?jnmyjynz0y3
http://www.mediafire.com/?qz2mzfzhmjm
 

redneval

Mẫu giáo
#4
The Fragrant Pharmacy Spirit Music IV - Jasmine (茉莉花)


| APE+CUE (284 MB) | New Age | 2004 |​

Tracklist:
01.等待的茉莉花香 The Waiting Jasmine Smell
Đẳng đãi đích mạt lị hoa hương
02.期待花香 Expecting The Flower Smell
Kỳ đãi hoa hương
03.春城飞花 Spring Flower City
Xuân thành phi hoa
04.曼罗的花园 Roman's Garden
Mạn la đích hoa viên
05.飘柔的彩带留着茉莉香 The Tender Shiny Jasmine
Phiêu nhu đích thải đái lưu khán mạt lị hương
06.伫留茉莉海 Staying With Jasmine Sea
Trữ lưu mạt lị hải
07.香城诗句 Fragrance Poetry
Hương thành thi cú

Code:
http://www.mediafire.com/?admmimvzhoj
http://www.mediafire.com/?jmgtzdyythn
http://www.mediafire.com/?bxwjuy2ynfe
 

redneval

Mẫu giáo
#5
The Fragrant Pharmacy Spirit Music V - Lotus (莲花)


| APE+CUE (245 MB) | New Age | 2004 |​

Tracklist:
01.莲语的呢喃 Liên ngữ đích ni nam
lián yŭ de ne nán
02.莲香飘渺 Liên hương phiêu miểu
lián xiang piao miăo
03.莲心洁净 Liên tâm khiết tịnh
lián xin jié jìng
04.莲意 Liên ý
lián yì
05.碧波语落 Bích ba ngữ lạc
bì bo yŭ luò
06.舞动荷风 Vũ động hà phong
wŭ dòng hé feng
07.柔情莲心 Nhu tình liên tâm
róu qíng lián xin
08.晨露荷珠 Thần lộ hà châu
chén lù hé chú
09.飘柔的莲叶 Phiêu nhu đích liên hiệp
piao róu de lián yè
10.莲芬净土 Liên phân tịnh thổ
lián fen jìng tŭ

Code:
http://www.mediafire.com/?t2y0mwkiim1
http://www.mediafire.com/?jy3zju2zeen
http://www.mediafire.com/?n3zk1myyqdu
 

redneval

Mẫu giáo
#6
The Fragrant Pharmacy Spirit Music VI - Sandalwood (檀香)


| APE+CUE (254 MB) | New Age | 2004 |​

Tracklist:
01.檀香森林 Sandalwood Forest
Đàn hương sâm lâm
02.檀意 Sandalwood Touch
Đàn ý
03.山岚的飘流香 The Mountain Flavor Smell
San lam đích phiêu lưu hương
04.悠扬山林 Unrestrained In The Mountain And Forest
Du dương san lâm
05.檀林诗篇 Sandalwood Poetry Part
Đàn lâm thi thiên
06.雨尘 Rain Dust
Vũ trần
07.松林的雨滴 The Raindrop Of Pine Forest
Tùng lâm đích vũ tích
08.晨曦飘香 Morning Shine With Smell
Thần hi phiêu hương
09.云烟小筑 Cloud Wind With The House
Vân yên tiểu trúc
10.夕照檀味 Sandalwood With The Sandalwood Flavor
Tịch chiếu đàn vị

Code:
http://www.mediafire.com/?dnj3mummtxy
http://www.mediafire.com/?kmyxtj2tyyj
http://www.mediafire.com/?wzjmteqjzyz
 
Top