Thủ thuật tạo status Yahoo gạch ngang

amater

Mẫu giáo
#1
Cách Làm Status Yahoo Gạch Ngang

Em nó đây: Tạo stt gạch ngang hoặc link 2


Chấp Nhận Chữ Số ,Tiếng Việt Có Dấu Và Không DấuTools Viết Chữ Ngược : Link 1 hoặc Link 2Chú ý: Chỉ Nhập Tiếng Việt Không Dấu

Cơ Bản: Anh Yeu em

Dịch Ngược:ɯǝ nǝʎ ɥuɐ
 
Top