Upload tại mediafire????

datbachkhoa

Học sinh
#1
Cho mình hỏi về việc upload trên mediafire:
Mình upload file trên mediafire tại sao một thời gian sau mediafire lại tự động xóa đi file của mình? Có ai biết nguyên nhân không? Và làm cách nào để có thể upload mà không bị mất file như vậy?
 
#2
tình trạng này khó giải thik quá.file mình up mấy tháng ko động đến vẫn chẳng sao.sao bạn lại bị xóa nhỉ
 

HaNguyen

Administrator
Staff member
#3
Em up ko cần tài khoản hay có tài khoản? A up vào acc riêng chưa bao h bị mất file :)
 

datbachkhoa

Học sinh
#4
Đây là thư của mediafire gửi cho mình:
"NguynNgc,

Your account has been flagged for deletion becuase it has been inactive for to long. You can prevent this by taking immediate action!

You are currently storing 6 file(s) on MediaFire. These files will be removed soon if you do not access your account very soon.

Please login to your account at http://www.mediafire.com as soon as possible to prevent removal of your files. Once these files are removed they cannot be restored!

NOTE: Do not respond to this email, it does not accept incoming emails! Please review the commonly asked questions below or visit http://support.mediafire.com for further information.Commonly asked questions:

Question: How to I stop my files from being deleted?
Answer: All you need to do is long into your account on MediaFire. As long as your account or your files are active, your data will not be deleted.

Question: Why would you delete my files?
Answer: Files are flushed out of our system on a regular basis for inactivity. MediaFire Sharing is not a long term data storage service, it is designed for the sharing of files. When your account ceases to be accessed on a regular basis and your files are no longer downloaded on a regular basis your account may be flagged for inactivity. As long as your account or files are active your files will remain intact. MediaPro (http://www.mediafire.com/mediapro.php) users do not have this activity requirement.

Question: How long do I have before you delete my files?
Answer: At most, 54 hours and as little as 20 hours from the time of this email.

Question: Do I have to upgrade to MediaPro?
Answer: No, you recieved this notice only because your account was flagged as idle. MediaPro has many benefits including no limitations on idle activity. If your account is infrequently used you may want to considering upgrading to MediaPro.

Question: How did you determine that my account was idle?
Answer: Every account is different and different accounts may become idle at different times. Historically accounts were inactive after 60 days without a login. Our goal is to flush out users who are through using MediaFire (http://www.mediafire.com/mediapro.php) and their data is collecting dust. As long as you access your account or your files on a regular basis you will not recieve inactivity warnings.

MediaFire.com"

Sau đó vào acc thì không thấy j hết
 

tinhcoi

Administrator
Staff member
#5
Tớ cũng không thấy nó có thông báo gì. Chỉ thấy bảo giới hạn dung lượng 1 file là 200M thôi.
Nhưng hôm nay đăng nhập vào tài khoản thấy trống trơn, mất hết file.
Nếu mình không nhầm thì nó cho phép lưu file 3 tháng thì phải. Hì.
 

HaNguyen

Administrator
Staff member
#7
Thì nó báo ACC em lâu quá ko vào nên nó xóa file chứ sao nữa :D
 

rock_am

<B><font color="red">~ Đầy Tớ Nhân Dân ~</B></font
Staff member
#8
Đúng rồi, hồi trước thì Acc free đc save khoảng 3 tháng hay sao ấy. Giờ hình như forever rồi.
Bạn lâu vào acc cũng bị xóa hết và bị yêu cầu act lại acc đấy. Acc không vào trong 3 tháng :-? hình như thế.
 

datbachkhoa

Học sinh
#9
Lần cuối cùng mình đăng nhập là cách đây 1 tháng, chỉ những lúc nào có file cần upload thì mới đăng nhập thôi. Bây giờ chắc phải đăng nhập thường xuyên mới được :D
bạn copy hết chỗ trên rồi paste vào google dịch xem nó thông báo ji
Đây là bản dịch qua google:
"Tài khoản của bạn đã được gắn cờ để xóa bởi vì nó đã được không hoạt động cho đến dài. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách hành động ngay lập tức!

Bạn hiện đang lưu giữ 6 file (s) trên MediaFire. Những tập tin này sẽ được gỡ bỏ ngay nếu bạn không truy cập tài khoản của bạn rất sớm.

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn tại http://www.mediafire.com càng sớm càng tốt để ngăn chặn loại bỏ các file của bạn. Một khi những tập tin này được loại bỏ họ không thể được khôi phục!

Chú ý: Không trả lời email này, nó không chấp nhận gửi mail! Vui lòng xem lại các câu hỏi thường gặp dưới đây hoặc truy cập http://support.mediafire.com cho biết thêm thông tin.Câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi ngừng tập tin của tôi bị xóa?
Trả lời: Tất cả bạn cần làm là dài vào tài khoản của bạn trên MediaFire. Miễn là tài khoản của bạn hoặc các tập tin của bạn đang hoạt động, dữ liệu của bạn sẽ không bị xóa.

Câu hỏi: Tại sao bạn sẽ xóa các tập tin của tôi?
Trả lời: tập tin được xóa ra khỏi hệ thống của chúng tôi trên cơ sở thường xuyên cho hoạt động. MediaFire Chia sẻ không phải là một thời gian dài dịch vụ lưu trữ dữ liệu, nó được thiết kế cho việc chia sẻ tập tin. Khi tài khoản của bạn không còn được truy cập một cách thường xuyên và các tập tin của bạn không còn được tải về trên một cơ sở thường xuyên tài khoản của bạn có thể được gắn cờ để hoạt động. Miễn là tài khoản hoặc các file của bạn đang hoạt động tập tin của bạn sẽ vẫn nguyên vẹn. MediaPro (http://www.mediafire.com/mediapro.php) người dùng không có yêu cầu này hoạt động.

Câu hỏi: bao lâu để tôi có trước khi bạn xóa các tập tin của tôi?
Trả lời: Tại nhất, 54 giờ và ít nhất là 20 giờ kể từ thời của email này.

Hỏi: Tôi có phải nâng cấp lên MediaPro?
Trả lời: Không, bạn nhận được thông báo này chỉ vì tài khoản của bạn được gắn cờ là nhàn rỗi. MediaPro có nhiều lợi ích bao gồm cả không có giới hạn về hoạt động nhàn rỗi. Nếu tài khoản của bạn là thường xuyên được sử dụng bạn có thể muốn xem xét nâng cấp lên MediaPro.

Hỏi: Làm sao bạn xác định rằng tài khoản của tôi đã được nhàn rỗi?
Trả lời: Mỗi tài khoản khác nhau là khác nhau và các tài khoản có thể trở nên nhàn rỗi tại các thời điểm khác nhau. Trong lịch sử các tài khoản đã không hoạt động sau 60 ngày mà không cần đăng nhập một. Mục tiêu của chúng tôi là tuôn ra những người dùng thông qua sử dụng MediaFire (http://www.mediafire.com/mediapro.php) và dữ liệu của họ đang thu thập bụi. Khi bạn truy cập tài khoản của bạn hoặc các tập tin của bạn một cách thường xuyên bạn sẽ không nhận được cảnh báo không hoạt động.

MediaFire.com"
 

nickname2606

Siêu gà :-<
Staff member
#10
Cái này đơn giản là điều khoản thỏa thuận của MF mà, tại nguời mình ko có thói quen tìm hiểu điều khoản sử dụng khi sử dụng dịch vụ thôi.

MF là 1 dịch vụ lưu trữ file miễn phí và có rất nhiều ưu điểm, ko giới hạn dung lượng sử dụng nên bắt buộc sau 1 thời gian, nó phải xóa bỏ những gì được cho là "inactive" để lấy chỗ trống cho những nguời sử dụng khác. Chỉ cần em login vào acc của mình, hoặc có 1 ai đó download file từ acc của em là có thể giữ lại được file.

Cái này giống như điều khoản sử dụng của gói Tomato cho điện thoại ấy, 3 tháng mà ko đụng đến cái sim thì bị khóa số
 
Top